کرمانشاهی های عزیز که متقاضی کاشت مو هستید، لازم است شرایط کاندیدای ایده آل کاشت مو را بدانید:

    افراد بالای 30 سال
    برخورداری از سلامت کامل
    مردهایی با الگوی تاسی مردانه که بیشتر از پنج سال است موهایشان را از دست داده اند.
    داشتن انتظارات معقول و منطقی
    افرادی که به دلیل جراحی، ضربه یا سوختگی موهایشان را از دست داده اند.