عمل جراحی لاپاراسکوپی، تکنیکی جدید در جراحی با حداقل تهاجم (minimally invasive) می باشد که تنها برشهایی با طول حدوداً ۰.۵ تا ۱.۵ سانتی متر بر روی شکم بیمار ایجاد می گردد. ابزار جراحی لاپاراسکوپی که شامل: لنز، الکتروکاتر، کلیپ اپلایر، قیچی مخصوص و… می باشند از طریق برشهای مذکور وارد شکم بیمار شده و جراح با استفاده از لنز و دوربین تصویر درون شکم بیمار را در مانیتور مشاهده می نماید و با حداقل آسیب رسانی، عمل لازم را به انجام می رساند.

همچنین مقداری گاز CO2 وارد شکم بیمار می شود تا ابزار ذکر شده لاپاراسکوپی به آسانی و آسیب رسانی کمتر به اندامهای درونی بدن، وارد فضای بسته شکم بیمار گردند.

در مقایسه با عمل جراحی باز این روش دارای مزایای بسیار است. به عنوان مثال:
کاهش درد
کاهش زمان بهبودی
کاهش چسبندگی
کاهش هزینه ( زیرا بیمار زمان کمتری احتیاج به مراقبتهای ویژه و بستری شدن در بیمارستان دارد)
کاهش خونریزی
کاهش عفونت
کاهش بیهوشی
کاهش مدت زمان جراحی
امروزه از تکنیک لاپاراسکوپی در بسیاری از اعمال جراحی نظیر، کیسه صفرا، بای پس معده، جایگذاری حلقه به دور معده، برداشتن قسمتی از روده، برداشتن تومورها و… استفاده می شود.