08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب

تجهیزات بخش چشم

بخش بستری چشم

این بخش در طبقه دوم قرار دارد . در طبقه دوم ساختمان مرکز جراحی نور ، اتاق عمل چشم به طور مجزا و انحصاری به انواع رشته عمل های جراحی چشم می پردازد . این بخش دارای مجهزترین و پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های عمل جراحی چشم می باشد. در اتاق عمل چشم به طور مجزا دستگاه لیزیک چشم و بخش لیزیک وجود دارد . این طبقه دارای بخش بستری بیماران چشم ، به صورت مجزا می باشد با مجهزترین امکانات پزشکی و کادر پزشکان فوق تخصص و متخصص چشم و پرستاری مجرب می باشد.
  • تعداد پرستاران
    6
  • تعداد پزشکان
    11

بخشها