یکی از مشکلاتی که بعضی ازخانم ها با گذر زمان به آن مبتلا می شوند شلی و افتادگی سینه هاست. این مسئله معمولاً پس از یک تا دو زایمان بارزتر و نمایان تر می شود. در این دسته از بیماران سینه ها بزرگ نیستند وبنابراین در قالب جراحی های کوچک کردن سینه نمی گنجد ولی مشکل اصلی آنها شلی و افتادگی سینه هاست به عبارت دیگر در این حالت پوست سینه برای نسج درون آن زیاد است و اینزیادی پوست خود را به صورت شلی و افتادگی سینه نشان می دهد.

مهمترین مسئله ای که در این شرایط باید به آن توجه نمود مسئله میزان نسج سینه است. در ویزیت های قبل از عمل باید مشخص نمود که آیا نسج موجود سینه بیمار پس از فرم دهی وبالا کشیدن از نظر سایز و اندازه مورد دلخواه بیمار است یا خیر؟

چنانچه این سایز مورد دلخواه بیمار باشد، غالباً جراحی وی همچون روش جراحی کوچک کردن سینه با برش کوچک ( برش سوراخ کلید ) خواهد بود با این تفاوت که در این شرایط دیگر چیزی از نسج بیمار کم نمی شود، یعنی نسج بیمار هر آنچه که هست به کمک طراحی خاص این روش جراحی جمع شدهدوباره شکل دهی و فرم دهی می شود و فقط پوست اضافه برداشته می شود به همین دلیل است که عموم مردم از این روش به عنوان پوست کشی سینه یاد می کنند.

اما اگر در ویزیت های قبل از عمل مشخص شود که نسج بیمار برای رسیدن به شکل و سایز نهایی کافی نیست، تنها راه موجود بزرگ کردن سینه بیمار به کمک پروتز و در عین حال فرم دهی و شکل دهی و پوست کشی سینه بیمار است. در این شرایط در واقع بیمار تحت عمل بزرگ کردن سینه با پروتز بههمراه پوست کشی سینه قرار می گیرد و برش جراحی وی همان برش سوراخ کلیدی خواهد بود.