08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب

مجموعه خدمات جراحی دندان

دندان های شیری کودکان

صولاً کودکان از زمان تولد یک مجموعه کامل شامل ۱۲ دندان شیری در دهان خود دارند. این دندان‌ها در زیر لثه مخفی شده‌اند و در صف انتظار برای در آمدن از ...